Poslední aktualizace: 24. srpna 2023

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů pro KUIQ ("my", "nás", "naše") popisuje, jak a proč můžeme shromažďovat, ukládat, používat a/nebo sdílet ("zpracovávat") vaše informace při využití našich služeb ("Služby"). Když například:

  • Navštívíte naši webovou stránku kuiq.cz nebo jakoukoli jinou naši webovou stránku, která odkazuje na toto prohlášení o ochraně osobních údajů
  • Komunikujete s námi jinými souvisejícími způsoby, včetně prodeje, marketingu nebo akcí

Máte otázky nebo obavy? Přečtěte si toto prohlášení, abyste porozuměli svým právům a možnostem v oblasti ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami a postupy, nepoužívejte naše Služby. Pokud máte stále otázky nebo obavy, kontaktujte nás.

Souhrn klíčových bodů