A

ť už hledáte nové profesní výzvy nebo se poprvé vydáváte na široký pracovní trh, potřebujete životopis, aby vás potenciální zaměstnavatel mohl vnímat jako zajímavého kandidáta s určitými dovednostmi, znalostmi a schopnostmi. Ale jak správně životopis sestavit a jaké informace do něj zařadit, abyste upoutali pozornost a zaujali potenciálního zaměstnavatele? Více se dozvíte v následujícím článku!

Proč je životopis nezbytný?

Životopis nebo Curriculum vitae je smysluplný a strukturovaný popis vaší profesní kariéry, znalostí a vzdělání. Je nezbytný, aby potenciální zaměstnavatel mohl objektivně posoudit vaši vhodnost pro pozici, o kterou se ucházíte. Pokud je životopis shledán relevantním, většinou následuje pohovor s představiteli dané firmy. Během něj mají obě strany možnost lépe se seznámit a upřímně vyhodnotit možnou spolupráci.

Základní kritéria pro tvorbu životopisu

Popis vašeho života by měl být strukturovaný, snadno srozumitelný a přehledný. Existuje uniformní formát životopisu, který je doporučeno dodržovat. Rozdělte ho do 5-7 hlavních oddílů.

Kontaktní informace

Zde uveďte své celé jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Doporučuje se držet se klasiky a používat e-mail složený z vašeho jména a příjmení. Do životopisu můžete také zařadit svou fotografii. Pokud se pro to rozhodnete, měla by být vážná a profesionální.

Krátký popis o vás

I když není povinný, můžete se v několika větách krátce popsat, například upozornit na své profesní zkušenosti a zdůraznit silné stránky relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte.

Profesní zkušenosti

Jedná se o jednu z nejdůležitějších částí životopisu, které se zaměstnavatel věnuje. Oddíl je strukturován chronologicky, od nejnovější zkušenosti. Uveďte název společnosti, pozici a dobu, po kterou jste tam pracovali. Doporučuje se také krátce popsat hlavní pracovní povinnosti v každé pozici.

Pokud ještě nemáte žádné pracovní zkušenosti, soustřeďte se na zdůraznění vašeho vzdělání, dovedností a znalostí.

Vzdělání

Podobně jako v předchozím oddílu i zde uvádějte informace chronologicky. Pokud jste například ještě neukončili vysokou školu, uveďte, že stále studujete. Pokud máte již vysokoškolské vzdělání, stačí uvést jen univerzitu a obor.

Další vzdělání

Pokud jste absolvovali další kurzy nebo školení, určitě je do životopisu zařaďte. Mohou vám poskytnout významnou konkurenční výhodu.

Dovednosti

Kromě vašich pracovních zkušeností a vzdělání je také důležité zmínit vaše dovednosti a znalosti. Tento oddíl by měl obsahovat jazykové dovednosti, technické znalosti, osobní a charakterové rysy a další relevantní schopnosti.

Zájmy

Tato část je volitelná, ale může pomoci potenciálnímu zaměstnavateli lépe vás poznat.

Tvorba životopisu zahrnuje také vizuální design. Pokud ale grafický design není vaší silnou stránkou, můžete využít předpřipravené šablony. Důležitý je také jazykový styl a pravopis.

Vytváření životopisu na internetu

Na internetu najdete různé vzory životopisů, které vám mohou posloužit jako inspirace. Například na webu Europass najdete nejen užitečné informace a doporučení pro úspěšný vstup na trh práce, ale také možnost rychle a snadno vytvořit vlastní životopis.

Vzory životopisů od ostatních mohou také sloužit jako inspirace, proto neváhejte žádat o radu například v rodině, mezi známými nebo u profesionála - kariérního poradce.

Sestavení kvalitního životopisu je nezbytné pro každého hledače práce, aby se potenciální zaměstnavatel mohl seznámit s kandidátem, jeho znalostmi a zkušenostmi. Pro zvýšení vaší konkurenceschopnosti na trhu práce doporučujeme absolvovat dodatečné kurzy.

Zveřejněno 
8/24/2023
 v 
Lifestyle a peníze
kategorie

More from 

Lifestyle a peníze

 category

View All

Připojte se k našemu zpravodaji a dostávejte nejnovější příspěvky do své e-mailové schránky

No spam ever.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.