R

ychlý rozvoj technologie přináší nové možnosti, jak zjednodušit každodenní život lidí. V oblastech, jako jsou filmové fantazie, je budoucnost již realitou. Jaké jsou výhody a nevýhody umělé inteligence a je možné, že v budoucnosti nahradí lidské zdroje?

Umělá inteligence – hrozba nebo přínos?

Po mnoho let probíhají debaty o tom, zda se umělá inteligence stane běžnou součástí našeho života. Společnost "OpenAI" již vyvinula několik AI modelů, které brzy přinesou značné změny na trhu práce.

Může to vyvolávat obavy například u specialistů na zadávání dat, účetních, konzultantů a dalších profesí, pro které by mohl v budoucnu klesat zájem.

Výhody umělé inteligence

Pro společnost: Umělá inteligence může zlepšit zdravotnický systém, zvýšit bezpečnost dopravy nebo usnadnit přístup ke vzdělání na dálku.

Pro podnikání: Technologie mohou pomoci optimalizovat prodej, zlepšit údržbu zařízení a přispět ke kvalitě výrobků.

Pro demokracii: Umělá inteligence může pomoci v boji proti kybernetickým útokům a šíření dezinformací.

Pro bezpečnost: Umělá inteligence se plánuje využívat v boji proti kriminalitě, předvídání a prevenci možných trestných činů, včetně teroristických hrozeb.

Rizika spojená s použitím umělé inteligence

Zkreslení informací: Data v algoritmu mohou být již naprogramována tak, aby neodrážela skutečnou realitu.

Dezinformace a jednotný obsah: Umělá inteligence může ovlivnit chování uživatelů sociálních sítí tím, že nabídne pouze obsah vytvořený na základě předchozí aktivity uživatele v online prostředí.

Spolehlivost: Mohou vzniknout situace, kdy je klient zmaten tím, s kým komunikuje - s chatbotem nebo skutečnou osobou.

Technologické řešení – inteligentní chatbot GPT

V roce 2018 vyvinul výzkumník z OpenAI Alex Redford speciální generativní převodník gramatiky, známý jako GPT. V následujícím roce byl vytvořen pokročilejší model GPT-2 a v roce 2020 byl představen GPT-3, který je již schopen vytvářet dlouhé a logické věty.

V listopadu byl demonstrován nejnovější model GPT, ChatGPT. Tento chatbot je schopen komunikovat v různých jazycích a zapojit se do diskuse na různá témata. OpenAI pokračuje ve vývoji umělé inteligence, včetně snižování nákladů díky výhodám moderních technologií.

Závěr

OpenAI a další technologické společnosti neustále rozšiřují možnosti umělé inteligence. I když je tu riziko ztráty některých pracovních míst, nové příležitosti a výhody, které AI přináší, jsou neocenitelné. Je však důležité zůstat informován a připraven na rychlé změny v digitálním světě. Ať už jste pro nebo proti umělé inteligenci, její vliv na naši společnost je nesporný.

Zveřejněno 
9/1/2023
 v 
Inovace
kategorie

More from 

Inovace

 category

View All

Připojte se k našemu zpravodaji a dostávejte nejnovější příspěvky do své e-mailové schránky

No spam ever.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.