Е

tické investování se stává stále populárnějším mezi novou generací investorů, kteří chtějí nejen získávat výnosy, ale také podporovat projekty a společnosti, které považují za užitečné pro společnost a planetu. V tomto článku se podíváme, co to znamená investovat eticky, jaké jsou jeho výhody a jak můžete začít.

1. Co je to etické investování?

Etické investování zahrnuje umístění peněz do investičních nástrojů, které reflektují vaše osobní hodnoty a zásady. Často se to týká podpory společností, které jsou ekologicky odpovědné, dodržují sociální práva a upřednostňují spravedlivé obchodní praktiky.

2. Proč je etické investování důležité?

  • Osobní uspokojení: Vědět, že vaše peníze podporují pozitivní změny, může být velmi uspokojující.
  • Dlouhodobý výnos: Mnoho eticky zaměřených společností má dlouhodobý a udržitelný přístup k obchodu, což může v dlouhodobém horizontu vytvářet stabilní výnosy.
  • Podpora udržitelnosti: Investováním do společností, které dbají na životní prostředí a společnost, přispíváte k budoucí udržitelnosti naší planety.

3. Jak začít s etickým investováním?

  • Stanovte své hodnoty: Před tím, než investujete, si jasně definujte, jaké hodnoty jsou pro vás důležité.
  • Výzkum: Zjistěte, které fondy nebo společnosti odpovídají vašim hodnotám.
  • Poradenství: Konzultujte se s finančním poradcem specializovaným na etické investování.

4. Co znamená ESG?

ESG znamená Environmentální, Sociální a Správní (Governance) kritéria. Tyto tři faktory jsou stále častěji používány k hodnocení společností a k určení toho, jak se v těchto oblastech chovají.

5. Výzvy etického investování

  • Definování "etického": Co je pro jednoho člověka etické, nemusí být pro druhého.
  • Výkonnost: Některé etické fondy nemusí nutně překonávat tradiční fondy co do výkonnosti.

6. Budoucnost etického investování

S rostoucím zájmem o klimatickou změnu a sociální spravedlnost je pravděpodobné, že zájem o etické investování bude nadále růst.

Závěr

Etické investování není jen trendem. Je to způsob, jak investoři mohou spojit své finance s hodnotami a přispět k lepší budoucnosti pro všechny.

Zveřejněno 
1/4/2023
 v 
Investování a trhy
kategorie

More from 

Investování a trhy

 category

View All

Připojte se k našemu zpravodaji a dostávejte nejnovější příspěvky do své e-mailové schránky

No spam ever.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.